www.stadspoorten.nl

Als uitgangspunt is gekozen voor de 35 stadspoorten die gebouwd zijn vóór 1600 en onderdeel waren van een stadsmuur, toch zijn de poorten van latere bouw ook op deze website te vinden, deze poorten waren vaak geen onderdeel meer van een stadsmuur, maar meer als doorgang in een bolwerk of ingang na een brug.

Het mag niet verwacht worden, dat op deze website een geheel volledig overzicht wordt gegeven van de alle nog aanwezige stadsmuur doorgangen of fragmenten daarvan, toch is de verzameling, met de nog bestaande stadspoorten, vrij volledig; slechts enkele onbelangrijke poortjes kunnen ontbreken.

Tot nu toe zijn 77 stadspoorten bezocht en gefotografeerd, bij enkele poorten wordt nog overwogen om deze in het overzicht op te nemen, dat zijn in Amsterdam de Munttoren en een hernieuwde poging om het Nieuwenhofpoortje en St.Pieterswaterpoort in Maastricht te bezoeken, en natuurlijk de poorten die bij mij nog niet bekend zijn.

Op de pagina ‘overige poorten‘ zijn alle resterende poorten en hun locatie te vinden, die (nog) geen eigen pagina hebben.